Sdílejte

Nabídka pro firmy

Vrcholový sport a korporátní prostředí má mnoho společného. Silně konkurenční prostředí , kde kromě zvládání neustálého latentního stresu popřípadě ztráty motivace vedou k problémům okolo leadershipu a organizace sebe sama nebo pracovního týmu.

Individuální koučink lze úspěšně provádět pouze tehdy, pokud kouč alespoň do určité míry zná prostředí, ve kterém se koučovaný pohybuje.

Druhý pilíř úspěšného koučinku spočívá v tom, že si kouč a koučovaný takzvaně „sednou“. Pokud má být kouč schopen ze sebe vydat to nejlepší, měly by být koučinkové lekce přínosné nejenom pro klienta ale zároveň zajímavé i pro kouče. Spolupráce prostě musí obě strany bavit.

Z tohoto důvodu koučuji průběžně pouze několik málo lidí a to výlučně ze sportovního a korporátního prostředí se zaměřením na profesní témata. Ve firemní sféře se nejčastěji  jedná o problémy okolo leadershipu, komunikace a organizace sebe i týmů. U sportovců pak především zvládání stresu a jejich očekávání .

Průběh a frekvence koučinku je čistě na individuální dohodě mezi oběma stranami. V normálním případě se setkáváme 1x týdně nebo jednou za 14 dní nebo čistě dle potřeby koučovaného.